Rygg & Ledkliniken

Exercis från MING-dynastin

ur JIXIAO XINSHU ( 纪效新书 ) med tillägg i rött

av Ingemar Karlsson, 2012

Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4
Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8
Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 12
Figur 13 Figur 14 Figur 15 Figur 16

En hand som sluter sitt grepp runt påken riskerar att träffas av smärtsamma slag. Vid knivkamp används snärtiga slag mot njurar eller öron för att distrahera motståndaren. Under dåliga ljusförhållanden hinner man inte alltid uppfatta knivens position, bara händernas rörelser.


Några videoexempel med rörelser som liknar de avbildade: 2A, 7B.


Bild 5

Gu Liuxins sammanställning av originalbilderna har varit min utgångspunkt.