Logo för Brogelands Massage & Friskvård

2021-07-25 10:37

Prislista

Alla priser är inklusive moms.

Behandling Pris
Andningsterapi enligt Lotorpsmetoden - 75 minuter
- Terapi som följer Lotorpsmetoden och har som mål att förbättra förutsättningarna för dig att bli av med dina andningsbesvär och optimera din andning
850kr
Ansiktsmassage - 30 minuter
- Massage med fokus på ansikte och huvud
450kr
Fotmassage - 30 minuter
- Massage med fokus på fötterna
450kr
Lymfdränage - 30 minuter
- Lymfdränage/Lymfmassage för del av kroppen. Kan exempelvis lindra vid Fibromyalgi, Frozen shoulder, Whiplash eller inflammation/svullnad.
500kr
Lymfterapi - KFÖ - 90 minuter
- Om du har svullnader/ödem som beror på primära eller sekundära lymfödem eller lipödem kan jag hjälpa dig. Om du har några speciella kontraindikationer (såsom hjärtsvikt, CRPS etc.) skall du ha en diagnos från primärvården först. Behandlingen går ut på att minimera din svullnad både på kort och lång sikt och innehåller bland annat MLD (Manuellt LymfDränage) - helkroppsbehandling hinns med på 90 minuter, kompression etc. Se gärna mer på min hemsida www.bmof.se.
950kr
Lymfterapi / KFÖ - 60 minuter
- För behandling av ödem och svullnader men också lindring vid frozen shoulder, fibromyalgi, whiplash, om du har hög stressnivå eller blir sjuk väldigt ofta.
800kr
Massageterapi - 30 minuter*
- Lätt massageterapi för del av eller hela kroppen. Behandlingarna kan bestå av massage, stretch, triggerpunktsbehandling eller SCS.
500kr
Massageterapi - 45 minuter*
- Massageterapi för del av eller hela kroppen. Behandlingarna kan bestå av massage, stretch, triggerpunktsbehandling eller SCS.
600kr
Massageterapi - 60 minuter*
- Djupgående terapi för del av eller hela kroppen. Behandlingarna kan bestå av massage, stretch, triggerpunktsbehandling eller SCS.
800kr
Massageterapi - 75 minuter*
- Fördjupad terapi för del av eller hela kroppen. Behandlingarna kan bestå av massage, stretch, triggerpunktsbehandling eller SCS.
850kr
Mental träning/coaching - Inledande - 120 minuter
- Analysfas - Vi går detta första tillfälle tillsammans igenom din historia, ditt nuläge och dina mål. Därefter diskuterar vi vägen till målen.
950kr
Mental träning/coaching - Uppföljning - 60 minuter
- Vi utvärderar vad programmet, träningen och övningarna har inneburit för dig och justerar eventuellt för kommande period.
750kr
Taktil massage - 30 minuter
- Lättare beröringsmassage för del av kroppen
450kr

Behandlande terapi inleds med en undersökning, där vi sedan tillsammans bestämmer vilka behadlingsformer som passar dina problem bäst. Det kan vara massage, triggerpunktsbehandling, stretching, SCS (vilolägesbehandling) eller liknande.

* Behandlingen kan fås som Svensk Klassisk Massage eller Idrottsmassage


Mycket Varmt Välkommen !